​JADILAH CANTIK DENGAN 9 KRITERIA

WANITA CANTIK MENURUT AL-QUR’AN DAN SUNNAH
1. Sentiasa menjaga pandangan agar kelihatan sopan dan terpuji (surah an-Nuur 24:31).

2. Tidak bergaul bebas dengan kaum laki-laki non mahram, kecantikan dipelihara tanpa dipertontonkan (HR. Bukhari).

3. Bertingkah laku yang sopan, tegas, dan bersahaja. (Surah al-Qoshos: 25)

4. Senantiasa berbicara dengan nada suara yang tidak dimanja-manjakan dan tidak dilembut-lembutkan (surah al-Ahzab: 32)

5. Menjauhi gaya tabarru (kecuali untuk suami) penggayaan diri yang mengganggu fitnah lelaki hingga menarik kepada dirinya(surah al-Ahzab: 33)

6. Berpakaian membawa identitas wanita mukminah (surah al-Ahzab: 59)

7. Senantiasa bersih dan berbau segar. Tidak memakai parfum (kecuali untuk suami) (HR. Bukhari)

8. Tidak mengubah ciptaan Allah seperti operasi plastik, membuat tato, mencukur alis, dan sebagainya. (Surah an-Nisa: 19, hadits bukhari, muslim, abu daud, dan at-thirmidhi)

9. Tidak meniru penampilan kaum lelaki dari cara berpakaian, berbicara serta tingkah laku (Tomboy) (HR. IbnuAbbas)